Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            HabilitacjaAnkieta będzie dostępna od 11 kwietnia do 15 maja 2019 r.

Finansowanie

Liczba wypełnionych ankiet: 32

1. Czy w Twojej jednostce są jasno ustalone kryteria przyznawania pracownikom naukowym środków na prowadzenie badań?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

2. Czy przyznawane Ci środki finansowe, są wystarczające na potrzeby rozwoju naukowego?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

3. Czy inwestujesz prywatne fundusze na finansowanie własnych działań naukowych (np. badań/konferencji/ publikacji itd.)? (Jeżeli TAK, proszę napisać, ile własnych funduszy przeznaczasz na naukę w ciągu roku).

Uzasadnij swoją odpowiedź:

4. Czy doświadczyłeś odmowy finansowania własnych działań naukowych (np. badań/konferencji/publikacji) ze środków przyznanych Twojej jednostce z uwagi na inne plany przełożonego?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

5. Czy otrzymujesz wsparcie finansowe, niezbędne do podnoszenia kwalifikacji, umożliwiających awans naukowy (np. studia podyplomowe, kursy, staże zagraniczne)?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

6. Czy Twój przełożony dostrzega Twoje osiągnięcia naukowe i odpowiednio nagradza je finansowo (np. poprzez dodatek motywacyjny, nagrody rektora i inne)?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

7. Czy znasz w Twojej jednostce osoby, które są finansowo doceniane przez przełożonego (np. poprzez dodatek motywacyjny, nagrody rektora i inne), pomimo braku osiągnięć naukowych, w wyniku personalnych zależności?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

8. Czy starałeś się o pozyskanie finansowania badań naukowych z funduszy zewnętrznych? (Jeżeli tak, to czy miałeś wsparcie swojej jednostki w tych staraniach).

Uzasadnij swoją odpowiedź:

9. Czy znane Ci są nieprawidłowości finansowe zaistniałe w Twojej jednostce? (Jeżeli TAK, podaj jakie).

Uzasadnij swoją odpowiedź:

10. Czy sądzisz, że zmiana struktury uczelni (np. likwidacja katedr i zakładów) wpłynie na zmianę finansowania Twoich planów naukowych?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

Metryczka

Płeć

Kobieta Mężczyzna

Wiek

do 30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat więcej

Stanowisko

 doktorant  asystent  adiunkt  wykładowca/starszy wykładowca
 profesor nadzwyczajny  profesor zwyczajny  inne

Tytuł naukowy

mgr/mgr inż. dr/dr inż. dr hab./dr hab. inż. prof. dr hab./prof. dr hab. inż.

Rodzaj uczelni

uczelnia publiczna uczelnia niepubliczna

Uczelnia

 uniwersytet  politechnika  akademia  inna
nazwa uczelni:
Wysłanie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb analizy wyników


3.png9.png0.png7.png6.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813