Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiety postaramy się rozpowszechnić w środowisku akademickim oraz mediach.

Uzyskane wyniki mogą być również podstawą do podjęcia dialogu z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zmian na uczelniach.

Ankieta będzie dostępna od 1 lutego do 28 lutego 2019 r.

W imieniu organizatorów
dr Joanna Gruba

Habilitacja

Liczba wypełnionych ankiet: 44

1. Czy uważasz, że badania naukowe, prowadzone przez adiunktów, przygotowujących się do postępowania habilitacyjnego spełniają warunek innowacyjności i oryginalności oraz przyczyniają się do wdrażania koncepcji naukowych do rozwoju gospodarki?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

2. Czy uważasz, że badania naukowe, prowadzone przez doktorów habilitowanych i profesorów, spełniają warunek innowacyjności i oryginalności oraz przyczyniają się do wdrażania koncepcji naukowych do rozwoju gospodarki?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

3. Czy w Twojej jednostce są osoby, które otrzymały stopień doktora habilitowanego pomimo niewielkich osiągnięć naukowych, podczas gdy innym osobom odmówiono nadania stopnia doktora habilitowanego mimo dużo większego dorobku?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

4. Czy znasz precyzyjnie określone kryteria uzyskania stopnia doktora habilitowanego (czy są one przestrzegane w Twojej jednostce)?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

5. Czy znasz osoby (lub czy jesteś taką osobą), którym odmówiono finansowania postępowania habilitacyjnego?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

6. Czy uważasz, że uzyskanie stopnia doktora habilitowanego jest uzależnione tylko od osiągnięć naukowych (a nie od pozamerytorycznych, np. od powiązań i układów służbowo-towarzyskich)?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

7. Czy uważasz, że habilitant powinien mieć dyrektywne prawo do polemiki z recenzentem?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

8. Czy uważasz, że recenzenci w postępowaniach habilitacyjnych powinni podlegać sankcjom dyscyplinarnym środowiska naukowego za napisanie nierzetelnej recenzji?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

9. Czy uważasz, że habilitant powinien mieć prawo do uczestniczenia we wszystkich czynnościach w postępowaniu habilitacyjnym (np. posiedzenia komisji habilitacyjnej, głosowania rady wydziału itd.) oraz do wglądu we wszystkie dokumenty wytworzone podczas postępowania habilitacyjnego?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

10. Czy uważasz, że stopień doktora habilitowanego powinien być całkowicie zniesiony?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

Metryczka

Płeć

Kobieta Mężczyzna

Wiek

do 30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat więcej

Stanowisko

 doktorant  asystent  adiunkt  wykładowca/starszy wykładowca
 profesor nadzwyczajny  profesor zwyczajny  inne

Tytuł naukowy

mgr/mgr inż. dr/dr inż. dr hab./dr hab. inż. prof. dr hab./prof. dr hab. inż.

Rodzaj uczelni

uczelnia publiczna uczelnia niepubliczna

Uczelnia

 uniwersytet  politechnika  akademia  inna
nazwa uczelni:
Wysłanie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb analizy wyników


2.png5.png1.png8.png0.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813