Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności


18.05.2018 r.

To należy przeczytać!

Niezwykle ważny artykuł profesora Wojciecha Polaka opublikowany na stronie wPolityce.pl . Jest to syntetyczna i wnikliwa analiza błędów i niebezpieczeństw, jakie stwarza projekt Ustawy 2.0. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to tekst ten można czytać jak przepowiednię. Artykuł ten demaskuje główne propagandowe manipulacje ministra Gowina.

„TYLKO U NAS. Prof. Polak: Wyższe uczelnie nad przepaścią. Reforma szkolnictwa ministra Gowina wzbudza przerażenie środowisk naukowych”

https://wpolityce.pl/polityka/394502-tylko-u-nas-prof-polak-wyzsze-uczelnie-nad-przepascia-reforma-szkolnictwa-ministra-gowina-wzbudza-przerazenie-srodowisk-naukowych (17.05.2018 r.)


17.05.2018 r.

Quo vadis ministrze Gowin? Część 2.

Kryteria oceny osiągnięć naukowych.

Wstęp

W części 1 cyklu artykułów Quo vadis ministrze Gowin? przedstawiono problemy związane z nierzetelnymi recenzjami w postępowaniach habilitacyjnych, które wydają się być najważniejszym problemem hamującym rozwój nauki polskiej. Nierzetelne recenzje oraz związana z nimi odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego powoduje, że ze świata nauki eliminowane są bardzo często osoby wybitne o wysokim potencjale intelektualnym. A recenzje koleżeńskie lub recenzje pisane przez recenzentów nieposiadających odpowiednich kwalifikacji oraz kompetencji nie są rzadkością w świecie akademickim.

 


 

02.05.2018 r.

Quo vadis ministrze Gowin? Część 1.
Nierzetelne recenzje.

Wstęp

Quo vadis ministrze Gowin? to cykl artykułów przedstawiających najistotniejsze problemy występujące w środowisku naukowym. Większość z nich pokrywa się z raportem Najwyższej Izby Kontroli z dnia 2 października 2017 r. pt. O rozwoju kadr naukowych[1]. Zgodnie z tym, co głosi raport, NIK wszczął kontrolę jednostek akademickich z powodu licznych skarg ze strony środowiska naukowego. Kontrola przeprowadzona w latach 2014-2016 objęła 9 jednostek, a badania ankietowe przeprowadzono w 143 jednostkach. Kontrola dotyczyła głównie nieprawidłowości w postępowaniach awansowych, a jej wyniki są porażające.


16.04.2018 r.

Katharsis czyli dekomunizacja na uczelniach

Po zakończeniu II wojny światowej nauka polska stała się istotnym elementem komunizacji i wasalizacji. Akademicki krajobraz komunistycznego państwa polskiego ukształtowało wprowadzanie w życie Instrukcji NKWD w roku 1947 („Ściśle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47 8222;35”).  Stanowiła ona, że: „(w) szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem”. Poprzez zarządzenia ministerialne, partyjne i działania służb specjalnych ową instrukcję realizowano z powodzeniem, a jej skutki są odczuwalne do dnia dzisiejszego.

W latach 50-tych pozbywano się niewygodnych dla systemu wykładowców. Dopiero w okresie odwilży, tj. po roku 1956, wielu z nich wróciło na uczelnie. W 1968 r usunięto wykładowców ze względu na niewłaściwe pochodzenie. A w latach 80-tych nastąpiła emigracja młodych naukowców i jest to nadal niepowetowana strata dla nauki polskiej. Do dziś istnieje blokada powrotów tych naukowców na polskie uczelnie.


10.04.2018 r.

Gowinowskie konsultacje

Stały refren towarzyszący promowaniu „Konstytucji dla Nauki”, czyli Ustawy 2.0, ma zapewniać wszystkich wątpiących, że jej projekt był szeroko konsultowany w środowisku akademickim. Przez okres jedenastu miesięcy (od października 2016 r. do września 2017 r.) organizowano Narodowe Kongresy Nauki i wydano na ten cel około pięciu milionów złotych[1]. A tu taka niespodzianka – nie wszystkim ten projekt się podoba. Ba, nawet co niektórzy ośmielają się głośnio i, w dodatku publicznie, zgłaszać swoje zastrzeżenia. Najpierw swoje wątpliwości wypowiadały stowarzyszenia typu Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Obywatele Nauki, następnie posłowie PiS, aż w końcu nawet 145 pracowników akademickich w swoim liście otwartym (przy czym liczba niezadowolonych pracowników nauki ciągle rośnie).

6.png1.png3.png9.png7.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813