Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności


25.01.2018 r.

Raport z głosowania nad projektem Ustawy Społecznej  

Polskie uczelnie znajdują się w tyle nauki światowej. Najlepsza polska uczelnia - Uniwersytet Warszawski w rankingu uczelni światowych znajduje się na pozycjach od 501 do 600. Jest to spadek tego Uniwersytetu o co najmniej 150 pozycji od 2015 r., kiedy to UW znajdował się na pozycjach od 301 do 350[1]. Dlatego informacje ministra Gowina o wzroście tej uczelni o ponad 100 pozycji wydają się wyssane z palca[2].

Czy to oznacza, że w Polsce nie ma ludzi zdolnych, wybitnych? Oczywiście, że są! Skąd zatem zapaść intelektualna? Odpowiedzi należy szukać w patologicznej polityce akademickiej, której, jak już wiadomo, nie uzdrowi Ustawa 2.0.

Dlatego wychodząc naprzeciw działaniom Ministra Gowina, opracowaliśmy Ustawę Społeczną, którą następnie przedstawiliśmy Państwu do wspólnej konsultacji. Już na wstępie chcieliśmy WAM WSZYSTKIM PODZIĘKOWAĆ za to, że weszliście na naszą stronę i zagłosowaliście! Wszystkie głosy są dla nas ważne i wszystkie weźmiemy pod uwagę w dalszych pracach nad tym projektem. Oczywiście możecie zapytać – po co to robimy? Ponieważ pragniemy pracować nad ustawą dla całego środowiska zawodowego, która ma regulować sferę nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce przez najbliższe lata!

Jak przebiegały konsultacje?

 


 

24.11.2017 r.

Szanowni Państwo!

Ustawa 2.0 opracowana przez Ministra Jarosława Gowina, „szeroko konsultowana ze środowiskiem naukowym”, lada chwila wejdzie w życie. W zasadzie czuć już jej oddech na plecach, a w zasadzie oddech czują przede wszystkim młodzi doktorzy, przed którymi stoi widmo habilitacji.

Choć Ustawa 2.0 mówi o nieobowiązkowej habilitacji, to jednak zgodnie z tym co zapowiedział Minister, uczelnie będą cieszyły się większą (sic!) niż dotychczas autonomią, więc decyzja o tym, kto zrobi habilitację i karierę naukową, a kto nie – będzie procesem jeszcze łatwiejszym niż dotychczas…

 


23.01.2018 r.

Sen nocy letniej Ministra Jarosława Gowina

Wczoraj, 22 stycznia 2017 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił nowe propozycje do projektu Ustawy 2.0 nazywanej również „Konstytucją dla Nauki”. Do najbardziej rewolucyjnych nowelizacji należy zaliczyć oświadczenie o przeprowadzeniu „dezubekizacji” na wyższych uczelniach.

Zgodnie z tym, co podają media – członkiem rady uczelni, członkiem senatu uczelni, członkiem Komisji Ewaluacji Nauki, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy profesorem tytularnym może zostać osoba, która „w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami”.

Cieszy również zmiana dotycząca wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Niemniej jednak ogromnym uproszczeniem obu tych założeń byłoby przyjęcie ustawy („65+”) o obowiązkowym przejściu na emeryturę pracowników akademickich po ukończeniu 65 roku życia bez możliwości przedłużania okresu zatrudnienia, aby osoby te nie mogły sprawować kierowniczych funkcji i zasiadać w radach decydujących o awansach zawodowych. Panie Ministrze – ryba psuje się od głowy – należy coś z nią wreszcie zrobić.  

Rezygnacja z przedłużenia studiów zaocznych wydaje się oczywistą zmianą, gdyż jej wprowadzenie oznaczałoby bunt wśród studentów – a tego ani Ministrowi, ani reformie nie potrzeba.

Zmianami, które budzą jednak zastrzeżenia są następujące propozycje:

6.png1.png3.png9.png7.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813